de adviesbron voor arbeidsveiligheid
  home     bedrijven     musea     werkwijze     contact   copyright © JN Smaal 2005-2019   
Tezamen met de opdrachtgever wordt een inventarisatie gemaakt van de aandachts- en risicopunten in het bedrijf.
Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van een onderzoek of inspectie. Het verdient aanbeveling dat een contactpersoon van het bedrijf daarbij aanwezig is.
Van de bevindingen wordt een rapportage gemaakt, aangevuld met praktische adviezen en met de opdrachtgever besproken.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot voorlichting aan medewerkers, b.v. toolboxmeetingen.
John Smaal vormt een belangrijke schakel tussen de wet- en regelgeving en de praktische uitvoering daarvan.