de adviesbron voor arbeidsveiligheid
  home     bedrijven     musea     werkwijze     contact   copyright © JN Smaal 2005-2019   
ongedierte
HACCP
ARBO
Elke onderneming die eet- of drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het "Warenwetbesluit hygiŽne van levensmiddelen" en is verplicht alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en deugdelijkheid te waarborgen.
HygiŽnecodes spelen een centrale rol bij de beheersing van voedselveiligheid. Deze geven invulling aan de wettelijke eis dat elk bedrijf in de levensmiddelensector een HACCP-plan moet hebben.
Behalve deze wettelijke verplichting kan door gerichte opvolging en handhaving van de regelgeving mogelijk efficiŽnter en kostenbesparend worden gewerkt.
John Smaal inspecteert en adviseert en geeft daarbij aan wat de mogelijke verbeterpunten zijn.
Water is cruciaal in onze wereld en speelt een belangrijke rol in de productie van levensmiddelen. In het wild levende dieren, zoals de otter, kunnen alleen overleven in schoon helder water en in een goede leefomgeving. Bij de productie van Scots whisky wordt uitsluitend water gebruikt afkomstig van natuurzuivere bronnen, het leefgebied van de otter. Zijn aanwezigheid is dus een indicatie voor de reinheid van het water als grondstof en dus essentieel voor de bereiding van bijvoorbeeld "Blair Athol" Single Malt Whisky. Ook voor de mens is een goede werk- en leefomgeving beslist een graadmeter voor zijn gezondheid en welzijn.