de adviesbron voor arbeidsveiligheid
  home     bedrijven     musea     werkwijze     contact   copyright © JN Smaal 2005-2019   
ongedierte
HACCP
ARBO
De Arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) vormt de basis ter verzekering van de veiligheid, bescherming van de gezondheid en bevordering van het welzijn van de werknemers met betrekking tot hun arbeid.
Elk bedrijf moet een Preventiemedewerker in dienst hebben. Dit kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Deze kan zich laten bijstaan door deskundigen.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met Plan van Aanpak is de basis voor de uitvoering van de ARBOwet.
In een Arbocatalogus beschrijven werkgever en werknemers op eigen initiatief hoe te voldoen aan de doelvoorschriften voor veilig en gezond werken.
Onderwerpen zoals ergonomie, geluid, trillingen, licht, koude en warmte verdienen zeker de aandacht.
Thuis- en telewerken wordt aangeduid met de term "tijd- en plaatsonafhankelijk werken".
Hiervoor gelden soepelere arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf.
Wel zijn werkgevers verplicht thuis- en telewerkers te informeren over de risico’s van het werk.
John Smaal geeft praktisch advies en voorlichting en onderricht inzake de ARBOregels.